Mir Se Vini
1.Krimi i organizuar nje element shume i demshem ne shoqerine shqiptare 2.Prostitucioni dhe droga a e shoqerojne njera - tjetren ? Shoqeria shqiptare ne 10-vjeçarin e fundit te ketij shekulli eshte perballur me shume element te rrezikshem, te cilat i kane sjelle deme jo vetem shoqerise shqiptare, por edhe politikes dhe ekonomise se saj ne teresi. Elementet kryesor te cilet kam ndermend te parashtroj ne kete teme e sipas mendimit tim vleresohen si me problematiket ne shoqerine shqiptare kohet e fundit dhe ne teresi si te padeshiruara dhe te demshme per individ te veçante dhe per shoqerine, jane pikerisht droga dhe prostitucioni, te cilat renditen ne majat e problematikes jo vetem shqiptare por edhe nderkombetare. Organizatat e medha kriminale ose te ashtuquajtura ndryshe krimi i organizuar te cilat merren me kontrollin e prostitucionit dhe me trafikun e droges, gjithmone e me shume konkurojne çdo lloj biznesi shqiptare e nderkombetare. Jo vetem kaq, por trafiku i prostitutave u ka krijuar trafikanteve shqiptare mundesine e dominimit edhe ne tregun e droges. Ne mjaft raste droga dhe prostitucioni bashkekzistojne, pra e shoqerojne njera-tjetren tek i njejti person. Eshte nje fakt historik i cili tregon lidhjen e ngushte te ketyre dy elementeve. Ne mjaft vende te Evropes Perendimore, ne fillimet e shekullit XX droga ne pergjithsi, ne veçanti kokaina, ishte e lidhur ne menyre ekstreme me prostitucionin. Nje shembull i thjeshte qe mund te nxjerri dukshem lidhjen e ngushte droge-prostitucion eshte edhe stimulimi i njerit element me tjetrin. Konkretisht, nje perdorues i droges, per te siguruar parate e nevojshme per drogen e perditshme ose do te hyje ne rrugen e krimit (vjedhje, grabitje, vrasje etj) ose do te behet edhe trafikant droge, apo do te behet tek e prostitute. Ne kushtet e nje sistemi te shperqendruar apo kaotik ne te cilin gjendet shoqeria dhe shteti shqiptare, keto dy elemente gjithmone e me teper fuqizohen reciprokisht me ritme te shpejta. Perhapja e organizatave kriminale shqiptare eshte shtrire jo vetem brenda vendit por dhe jashte tij. Stimuluesit kryesore te kesaj perhapje te gjere droge-prostitucion ne kohe kaq te shkurter kane qene dhe jane niveli i ulet kulturor, papunesia, pozita gjeografike teper favorizuese per keto dy elemente, si dhe politika e shtetit dhe institucioneve te tij. Ne konkluzion mund te themi se keto dy elemente droge-prostitucion dhe viktimizmi i brezit te ri prej saj eshte i lidhur me situatat shoqerore qe perjetojne te rinjte, me kontradikten midis interesave shoqerore dhe kulturore te saj, nga njera ane, dhe nga ana tjeter mungeses se mundesive e mjeteve te institucioneve dhe strukturave te shoqerise shqiptare per plotesimin e tyre. __________________